Archives: juli 2015

Participatiewet

Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) komen te vervallen. Tevens zijn met de invoering van de wet een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) vervangen. Doel van de Participatiewet is dat zoveel mogelijk personen werk vinden, ongeacht een eventuele arbeidsbeperking. In dit artikel treft u de belangrijkste wijzigingen aan.

 

Nieuws