Archives: oktober 2015

De transitievergoeding: hoe verplicht is verplicht?

“Bij het einde van het dienstverband is de werkgever toch verplicht aan de werknemer die 2 jaar of langer in dienst is slechts een (veel lagere) transitievergoeding te betalen?” Is dat wel zo? Is de tijd van de ‘gouden handdruk’, ‘zak met geld’, ‘hoge oprotpremie’ etc. voorbij? Zijn werkgevers nu goedkoper uit na de afschaffing van de kantonrechtersformule? Of hangt het recht op de transitievergoeding nu als een molensteen om de nek van de werkgever?

De kinderalimentatie opnieuw op de schop?

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 beslist dat de berekening van kinderalimentatie anders moet! En dat terwijl de berekening van kinderalimentatie net op 1 januari 2015 was gewijzigd. Nu gaat het systeem dus opnieuw op de schop! De Hoge Raad heeft nu bepaald dat wel rekening moet worden gehouden met de ontvangst van het kindgebonden budget, maar alleen bij de vaststelling van de inkomsten van de alleenstaande ouder die het kind verzorgt.

De WWZ – WhatsApp?

Vanaf 1 januari 2015 zijn er wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de proeftijd en het concurrentiebeding waarbij de nadruk ligt op de positie van de tijdelijke werknemer (de flexwerker). Daarnaast is aan u als werkgever de zogenaamde aanzegverplichting opgelegd. Dat leek een ingrijpende wijziging maar het lijkt erop dat iedereen daar nu wel aan gewend is. Gelukkig gaat ook de rechter met zijn tijd mee nu een aanzegging per WhatsApp rechtsgeldig wordt geacht.

CKV Advocaten presenteert: De Blauwvinger Academie

Op 15 september 2015 was het zover! CKV Advocaten is haar eigen opleidingsinstituut gestart: De Blauwvinger Academie. De Blauwvinger Academie is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling en geeft cursussen aan advocaten en andere professionals die ondernemers bijstaan. Bijvoorbeeld: de ondernemer in echtscheiding, de ondernemer in arbeidszaken of de ondernemer bij bedrijfsovernames.

Samenwerking CKV Advocaten met PEC Zwolle

We zijn er trots op te kunnen melden dat CKV Advocaten met ingang van 1 oktober 2015 is gaan samenwerken met PEC Zwolle. Een mooie combinatie van sponsoring enerzijds en juridische dienstverlening anderzijds. Wij kijken uit naar een sportief en succesvol seizoen!

 

Nieuws