Archives: december 2015

De Hoge Raad is om! Rechtsbijstand bij politieverhoor is een feit.

Eindelijk…. Het is zover. Na jarenlang knokken door de Nederlandse strafrechtadvocatuur is het gelukt. In het zeer recente arrest van 22 december 2015 oordeelt de Hoge Raad dat vanaf 1 maart 2016 iedereen het recht heeft om zich bij een verhoor door de politie of door een andere opsporingsinstantie door een advocaat bij te laten staan.

Datalekken: wat is dat? En raakt het mij(n organisatie)?

Per 1 januari 2016 treedt in werking art 34a van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp): de meldplicht datalekken. Een regeling die erop is gericht om de persoonlijke levenssfeer van een ieder van ons zo goed mogelijk te beschermen en de zorgvuldigheid waarmee met persoonsgegevens wordt omgegaan, zo groot mogelijk te maken. Maar met mogelijk verstrekkende gevolgen voor de degenen die het aangaat.

De uitkering van de Koning

Een Nederlandse burger heeft naar aanleiding van een belastingaanslag tot aan de Hoge Raad geprocedeerd, aangezien hij van oordeel is dat hij recht heeft op dezelfde belastingvrijstellingen die de Koning ontvangt (vindplaats: ECLI:NL:PHR:2015:2420). De man doet hierbij een beroep op het gelijkheidsbeginsel, aangezien hij van oordeel is dat hij in fiscaal opzicht gelijk is aan de Koning. De man ontvangt inkomsten als lid van de Provinciale Staten en tevens als gemeenteraadslid.

Kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn voor contractuele verplichtingen van een vennootschap?

Als uitgangspunt geldt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor contractuele verplichtingen van die vennootschap. Echter onder bijzondere omstandigheden kan naast die vennootschap ook de bestuurder van die vennootschap persoonlijk, dus in privé, aansprakelijk zijn. Om tot de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder te kunnen komen moet de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. Een verzwaarde aansprakelijkheidsmaatstaf. Wanneer is er sprake van een persoonlijk ernstig verwijt?

 

Nieuws