Archives: januari 2016

CRvB: afbetaling bijstandsboete maximaal twee jaar

Indien een bijstandsgerechtigde niet tijdig, dan wel onjuiste informatie verstrekt aan de gemeente, wordt naast de terugvordering van de bijstandsuitkering vaak ook een boete opgelegd. De Centrale Raad van Beroep heeft op 11 januari 2016 beslist dat voor de afbetaling van een bijstandsboete een redelijke termijn in acht dient te worden genomen.

Een lot uit de loterij?

Vorig jaar viel ruim 2 miljoen euro op een lot van een vrouw die in echtscheiding lag. Van wie is dan de prijs: moest ze dit delen met haar toekomstige ex-man? De man greep zijn kans en claimde in de lopende echtscheidingsprocedure aanspraak te maken op de helft van de prijs. Hoewel de echtscheiding in juni 2015 was uitgesproken, was er nog geen uitsluitsel over de verdeling van de huwelijksgemeenschap. De prijs viel dus vóórdat de echtscheiding officieel was uitgesproken. Viel de Postcode Kanjer nu in de gemeenschap van goederen en kon de vrouw nu delen?

 

Nieuws