Archives: april 2016

Het recht op vrije advocaatkeuze verruimd

In 2013 bepaalde het Europese Hof van Justitie al dat iemand met een rechtsbijstandverzekering altijd het recht heeft om zelf een advocaat of rechtshulpverlener in te schakelen. Tot dat moment was het vaak de praktijk dat de verzekerde die rechtskundige bijstand nodig had verplicht was om zich te laten bijstaan door medewerkers van de verzekeraar of door advocaten of rechtshulpverleners die door de verzekeraar werden aangewezen.

Uitbreiding spreekrecht slachtoffers: een stap te ver?

Zonder dat er in de publiciteit erg veel aandacht aan is besteed heeft de Eerste Kamer op 12 april jongstleden een wetvoorstel aangenomen dat vanaf 1 juli 2016 het verloop van het strafproces wel eens vergaand kan gaan beïnvloeden. Vanaf die datum mogen slachtoffers en nabestaanden van een ernstig misdrijf zich namelijk gaan uitspreken over het bewijs in een strafzaak en de straf die opgelegd zou moeten gaan worden.

De fiscus en de advocaatkosten bij scheiding

Wanneer mensen gaan scheiden moet er altijd een advocaat worden ingeschakeld om het echtscheidingsverzoek in te dienen. Over het algemeen kunnen scheidende stellen ervan uitgaan dat advocaatkosten die worden gemaakt voor het verkrijgen van partneralimentatie aftrekbaar zijn. Maar pas op: dat gaat niet voor alle situaties!

 

Nieuws