Archives: april 2018

Hoe groot is de stem van een kind bij echtscheiding?

Bij de rechtbank Zwolle wordt vanaf 1 mei 2018 gestart met een pilot (het zogeheten Brugproject) die zowel in de plaatselijke media als ook landelijk gezien veel aandacht krijgt. Nieuw is dat bij de rechtbank Zwolle alleen het indienen van een ouderschapsplan bij een echtscheiding niet meer voldoende is. Ouders zullen ook als bijlage bij dat ouderschapsplan een formulier moeten indienen waarop staat hoe zij precies hun kinderen hebben betrokken bij het opstellen van een ouderschapsplan. Een werkgroep van rechters en onder meer advocaten en kinderpsychologen heeft dit standaardformulier gemaakt met onderwerpen waarover ouders met hun kinderen kunnen/moeten praten. Het is in feite huiswerk voor de ouders om te doen met hun kinderen wanneer zij in scheiding liggen.

 

Nieuws