De AVG een ABC’tje?

Vanaf 25 mei 2018 is op de verwerking van persoonsgegevens nieuwe Europese regelgeving van toepassing. Die regels zijn te vinden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Is de AVG voor u een ABC’tje? Denk er niet te makkelijk over en laat u voorlichten door een van onze advocaten!

Pas op voor ‘paulianeus handelen’!

Een curator kan een vóór faillissementsdatum gesloten overeenkomst vernietigen als die overeenkomst benadeling van de schuldeisers tot gevolg heeft. Het inroepen van de zogenaamde Actio Pauliana. De achtergrond ervan is dat alle schuldeisers in beginsel een gelijk recht hebben op een deel van de boedel.

Algemene voorwaarden zijn net als een auto…

Wat hebben algemene voorwaarden en een auto nu met elkaar gemeen? Dat zal ik u hierna uitleggen. Wellicht denkt u aan het eind; ik moet toch maar eens met mijn algemene voorwaarden ‘naar de garage’. Online een auto kopen: if it sounds to good to be true it isn’t true…...

Onredelijk lange betaaltermijnen

Als ondernemer in het midden – en kleinbedrijf zult u er van tijd tot tijd mee geconfronteerd worden dat grootbedrijven een termijn van soms wel 75 of nog meer dagen nemen om de door u gestuurde factuur te betalen

Is het kindgebonden budget van invloed op de partneralimentatie?

Sinds de afschaffing van de belastingteruggave van kinderalimentatie en de invoering van een zogenaamde alleenstaande ouderkop in 2015, is de rechtspraak volop in beweging. Nog altijd is niet volledig duidelijk hoe de invoering van de alleenstaande ouderkop (onderdeel van het kindgebonden budget) zich verhoudt tot de behoefte aan kinder- en partneralimentatie. Voor wat betreft de verhouding kindgebonden budget en kinderalimentatie heeft de Hoge Raad op 9 oktober 2015 reeds geoordeeld dat het kindgebonden budget (en daarmee ook de alleenstaande ouderkop) niet meegenomen hoeven te worden bij de berekening van de behoefte. Wél dient bij de berekening van de draagkracht, aan de zijde van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt, het kindgebonden budget bij het inkomen opgeteld te worden.

Twee nieuwe partners bij CKV Advocaten: mr. T.H.I.M. (Thim) Pierik en mr. M.E. (Maartje) Beeker

In januari 2017 zijn mr. Thim Pierik en mr. Maartje Beeker partner geworden van CKV Advocaten. Thim Pierik is al vanaf het begin van zijn carrière in 2007 advocaat bij CKV Advocaten en is gespecialiseerd in het insolventie-, ondernemings- en aansprakelijkheidsrecht. Thim wordt geregeld benoemd als curator maar begeleidt daarnaast...

Indexeringspercentage alimentatie is bekend: verhoging met 2,1% !

Jaarlijks stelt de Minister van Justitie een indexeringspercentage voor alimentatie vast. Deze indexering van alimentatie geldt zowel voor partneralimentatie als voor kinderalimentatie. Inmiddels is bekend dat per 1 januari 2017 de vastgestelde alimentatiebedragen met 2,1 % verhoogd moeten worden. Alimentatieplichtigen dienen de vastgestelde alimentatie telkens voor de eerste dag van...

 

Nieuws