12-Sv procedure bij het Gerechtshof

Het pakket

 

Niet ieder aangifte leidt ook daadwerkelijk tot vervolging van een verdachte. Regelmatig besluit de OvJ om in een zaak, na onderzoek door de Politie, niet tot verdere vervolging over te gaan. bijvoorbeeld omdat de OvJ van oordeel is dat er onvoldoende bewijs is. Een dergelijke “sepot-beslissing” wordt uitgedaan aan degene die aangifte heeft gedaan. en die daarmee dus eigenlijk voor de tweede keer een bittere pil te slikken krijgt.

Tegen een dergelijke beslissing kan bij het Gerechtshof een klachtprocedure worden gestart. Aan het Hof wordt dan gevraagd het gehele dossier nog eens te beoordelen en te toetsen of de beslissing van de OvJ wel een juist is geweest. En niet zelden leidt dat dan alsnog tot vervolging.

 

Wat doen we voor u

  • correspondentie met u, rechtbank en OM
  • opvragen en bestudering van het dossier en opstellen klaagschrift
  • bespreking dossier en voorbereiding zitting
  • bijstand ter zitting

Kosten pakket

Vaste prijs: € 1250,- ex. BTW (Bij een tijdbesteding > 10 uur € 150,- per uur)

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form