Aanvraag eigen faillissement

Het pakket

Als u of uw bedrijf niet meer aan financiële verplichtingen kan voldoen, kan het aan te raden zijn om zelf het faillissement aan te vragen van uw bedrijf. Aan het laten oplopen van uw schulden kan bijvoorbeeld het risico kleven dat u als bestuurder van uw BV aansprakelijk gesteld kunt worden. Onze insolventierechtadvocaten kunnen u helpen bij het voeren van de juiste strategie en het maken van de juiste keuzes ter beperking van dit risico. Zo is het soms raadzaam om bepaalde handelingen wel of juist niet te verrichten.

Wat doen we voor u

  • opstellen en indienen faillissementsverzoek
  • begeleiding tijdens de behandeling van uw verzoek door de rechtbank

*indien een andere rechtbank dan de Rechtbank Overijssel bevoegd is zal dit tarief met de extra reistijd in overleg met u worden aangepast

Kosten pakket

Vaste prijs: € 650,- ex. BTW

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form