Aanvragen faillissement

Het pakket

U heeft als ondernemer regelmatig te maken met debiteuren die niet of niet op tijd betalen. U kunt er dan voor kiezen om het CKV incassotraject te volgen. Een alternatief voor het incassotraject is het aanvragen van het faillissement van uw debiteur. Dit is in de praktijk een probaat middel gebleken tegen wanbetalers. Het risico van een faillissement is voor de debiteur vaak reden om tot volledige betaling van uw facturen over te gaan of om tot een betalingsafspraak te komen. Er kunnen natuurlijk ook andere redenen zijn om het faillissement aan te vragen, bijvoorbeeld wanneer u het vermoeden heeft dat de bestuurder verhaalsmogelijkheden heeft beperkt en u wenst dit door een curator onderzocht te zien worden. De advocaten van CKV Advocaten kunnen u hierbij van dienst zijn.

Wat doen we voor u

  • advies over gevolgen van een faillissement
  • sommatie met een faillissementsverzoek als bijlage
  • indienen van het faillissementsverzoek
  • begeleiding ter zitting

*indien een andere rechtbank dan de Rechtbank Overijssel bevoegd is zal dit tarief met de extra reistijd in overleg met u worden aangepast.

Kosten pakket

Vaste prijs: € 750,- ex. BTW

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form