Arbeidsrecht abonnement

Het pakket

Niets menselijks is ons vreemd. Geregeld komen we werkgevers tegen die pas de noodzaak voelen een advocaat in te schakelen als ‘het kwaad’ als is geschied. Wij komen er vaak achter dat een en ander voorkomen had kunnen worden als er eerder stappen waren gezet of juist niet. Om hier en daar toch eens te kunnen overleggen, zonder dat de (financiële) drempel te hoog moet zijn, bieden wij al enige tijd het arbeidsrecht abonnement aan.

Wat doen we voor u

  • 15 uren (losse) juridisch adviezen op uiteenlopende (arbeidsrechtelijke) terreinen en verder kleine juridische verrichtingen op telefonische dan wel schriftelijke aanvraag. Bijvoorbeeld een “vooraftoets” bij het aannemen van personeel, het in zee gaan met derden, preventieve adviezen, begeleiding bij het wijzigen van contracten. Ook het overleg met bijvoorbeeld gemeenten en instanties zoals het UWV, Arbodienst behoort tot de mogelijkheden.

Wat valt erbuiten?
Zodra er sprake is van meer structurele werkzaamheden of indien een dossier moet worden aangelegd dan wel een procedure moet worden gevoerd worden afzonderlijke afspraken gemaakt.

Hierbij kunt u denken aan:

  • de andere arbeidsrechtelijke pakketten
  • het voeren van procedures
  • kosten voor het inschakelen van een deurwaarder, griffierechten, reiskosten

Zowel werkgevers als werknemers krijgen te maken met arbeidsrechtelijke kwesties. Iemand met een juridisch kritische blik kan hen daarbij helpen en adviseren. De meest voorkomende situaties hoeven niet ingewikkeld te zijn, maar dienen doorgaans wél goed en duidelijk te worden aangepakt en vastgelegd. Juist voor die kwesties heeft CKV Advocaten een aantal standaardpakketten voor u. De gehanteerde bedragen zijn excl. BTW.

Kosten pakket

Vaste prijs: € 1500,- ex. BTW

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form