Bezwaarschrift afgifte DNA

Het pakket

Na een strafrechtelijke veroordeling kent de Nederlandse wet de verplichting voor de veroordeelde om DNA af te staan. Het DNA-profiel wordt opgeslagen en wordt gebruikt bij de opsporing van andere strafbare feiten. Soms zijn er goede redenen om te proberen de vastlegging van het DNA-profiel tegen te gaan. Daartoe kan een bezwaarschrift worden ingediend.

Wat doen we voor u

  • correspondentie met u, rechtbank en OM
  • bespreking van de zaak
  • opstellen bezwaarschrift en indiening daarvan
  • zitting

Kosten pakket

Vaste prijs: € 400,- ex. BTW

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form