Bezwaarschrift tegen omzetting taakstraf in vervangende hechtenis

Het pakket

Als een strafzaak eindigt in een taakstraf dan ontstaan er soms problemen met betrekking tot de uitvoering daarvan. Is de OvJ van mening dat het aan de veroordeelde te wijten is dat de taakstraf niet naar behoren is uitgevoerd, dan beveelt de OvJ de omzetting van de taakstraf in vervangende hechtenis. Daartegen kan een bezwaarschrift bij de raadkamer van de rechtbank worden ingediend.

Wat doen we voor u

  • correspondentie met u, rechtbank en OM
  • bespreking van de zaak
  • opstellen bezwaarschrift en indiening daarvan
  • zitting

Kosten pakket

Vaste prijs: € 400,- ex. BTW

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form