Check concurrentiebeding

Het pakket

Wij begrijpen als geen ander hoe vervelend het voor u als werkgever kan zijn dat u én een werknemer verliest én hij of zij ook nog uw concurrent wordt. Enerzijds kunt u – hoe graag u ook zou willen – die al dan niet toekomstige ex-werknemer niet volledig aan banden leggen, anderzijds zijn er zeker mogelijkheden om uw bedrijf te beschermen.

Kosten pakket

Vaste prijs: € 250,- ex. BTW

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form