Controle van uw algemene voorwaarden

Het pakket

Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk. U regelt in de algemene voorwaarden algemene zaken als betalingstermijnen, garantiebepalingen, incassobedingen, aansprakelijkheid en de verplichtingen van partijen. Zo hoeft u niet bij iedere overeenkomst daarover apart te onderhandelen. Algemene voorwaarden geven ook duidelijkheid; iedereen weet precies waar hij aan toe is.

Het is van groot belang dat algemene voorwaarden goed zijn opgesteld. De bepalingen moeten juridisch in orde zijn en er mogen geen onredelijk bezwarende bepalingen in staan, anders zijn de algemene voorwaarden mogelijk niet van toepassing (vernietigbaar) zijn. Het is daarom goed om om de zoveel tijd de algemene voorwaarden door een specialist te laten checken. Net zoiets als de grote beurt van uw auto.

Werkt u als ondernemer al jaren met dezelfde voorwaarden? Of heeft u zelf algemene voorwaarden opgesteld en weet u niet zeker of de bepalingen kloppen, of er iets ontbreekt of dat deze voldoende bescherming bieden? Laat onze advocaten de algemene voorwaarden controleren. Geen quickscan of snelle check, maar een gedegen onderzoek. Binnen een week ontvangt u een uitgebreid rapport, met daarin de belangrijkste bevindingen. Zo hebt u snel duidelijkheid en loopt u geen onnodige risico’s.

Wat doen we voor u

  • een adviesgesprek
  • een rapport waaruit blijkt of uw algemene voorwaarden aan alle wettelijke eisen voldoen
  • uitleg over de algemene voorwaarden
  • een check op correct juridisch taalgebruik, leesbaarheid en duidelijkheid

Kosten pakket

Vaste prijs: € 750,- ex. BTW

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form