Controle van uw contracten

Het pakket

Als ondernemer sluit u regelmatig contracten. Dat kan gaan om huur- of leaseovereenkomsten, inkoop- of verkoopovereenkomsten, maar ook om arbeids- of vaststellingsovereenkomsten. Als u vragen heeft over deze contracten of u wenst uw risico’s in kaart gebracht te zien worden, dan bent u bij ons aan het juiste adres. CKV Advocaten beoordeelt snel en efficiënt uw contracten op uw rechten en plichten, of het nu gaat om lopende of nieuwe contracten.

Wat doen we voor u

  • snelle beoordeling van uw contracten en schriftelijke terugkoppeling
  • helder en duidelijk advies over zwakke en sterke punten van het contract zodat u dit kunt aanpassen of kunt uitonderhandelen met uw contractspartij
  • desgewenst passen wij de overeenkomst voor u aan

Kosten pakket

Vaste prijs: € 50,- ex. BTW (Per pagina)

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form