Kinderstrafzitting

Het pakket

Zodra minderjarigen ten tijde van het plegen van een strafbaar feit ouder zijn dan 12 jaar kunnen zij net als een meerderjarige door de OvJ worden gedagvaard voor een zitting van de (kinder)strafrechter. Het kinderstrafrecht is in de kern dan misschien wel hetzelfde als het meerderjarigen strafrecht, maar kent wel zeer veel aparte regels die speciaal voor minderjarigen zijn ontworpen. De procedure is vaak net iets anders: de straffen zijn anders: de Raad voor de Kinderbescherming speelt een belangrijk rol: en ook van de ouders wordt het een en ander verwacht.

Wat doen we voor u

  • correspondentie met u, rechtbank en OM
  • opvragen en bestudering van het dossier
  • bespreking dossier en voorbereiding zitting
  • bijstand ter zitting

Kosten pakket

Vaste prijs: € 650,- ex. BTW (Bij een tijdbesteding > 10 uur € 150,- per uur)

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form