Opstellen algemene voorwaarden

Het pakket

Elk bedrijf in Nederland moet Algemene Voorwaarden hebben. In deze Algemene Voorwaarden staat opgesomd welke werkzaamheden u doet, welke standaardafspraken u daarbij hanteert, hoe de betaling in zijn werk gaat, wat de garantieregeling is. Uw rechten en uw plichten. Eigenlijk te veel om op te noemen. De bekende kleine lettertjes, die als het erop aan komt, van groot belang zijn. Natuurlijk gaat uw bedrijfsvoering in 99 van de 100 gevallen goed. Maar voor die ene keer dat het verkeerd gaat, kunt u terugvallen op uw algemene voorwaarden. Dat kan u veel geld schelen. Het is dan ook zeer de moeite waard goede algemene voorwaarden op te laten stellen.

Laat u dat CKV Advocaten doen, dan weet u zeker dat het goed zit.

Wat doen we voor u

  • een adviesgesprek
  • algemene voorwaarden die aan alle wettelijke eisen voldoen
  • uitleg over de algemene voorwaarden

Kosten pakket

Vaste prijs: € 950,- ex. BTW

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form