Opstellen arbeidsovereenkomst

Het pakket

In één keer een goede basis leggen en voor zover van toepassing rekening houden met de cao.

Mocht u alleen willen nagaan of de door u gebruikte arbeidsovereenkomst bijv. conform de WWZ of de cao is, dan kunt u dit laten doen met een enkele Check arbeidsovereenkomst € 350,- (exclusief BTW)

Kosten pakket

Vaste prijs: € 500,- ex. BTW

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form