Overeenkomst beëindiging samenleving (zonder kinderalimentatie-berekening)

Het pakket

Is uw relatie beëindigd en heeft u in goed overleg afspraken gemaakt over uw gezamenlijke eigendommen? Dan kan voor u op korte termijn een overeenkomst beëindiging samenleving worden opgesteld. Hierbij ontvangt u tevens een zorgvuldig advies van onze familierechtspecialisten.

Wanneer u een samenlevingscontract heeft, wordt uitleg gegeven over de verschillende bepalingen in dit contract. Daarna wordt er een advies over gegeven. Tevens worden de gemaakte afspraken getoetst.

Wat doen we voor u

  • een overeenkomst beëindiging samenleving
  • een advies van onze familierechtspecialisten
  • uitleg over de bepalingen in het contract
  • toetsing van gemaakte afspraken

Hier kunt u het pakket ouderschapsplan en berekening alimentatie aan toe voegen

Kosten pakket

Vaste prijs: € 1500,- ex. BTW

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form