Procedure teruggave inbeslaggenomen goederen

Het pakket

In strafzaken worden er vaak allerlei goederen in beslag genomen. Soms onder de rechthebbende: maar soms ook onder iemand anders. De belangen zijn vaak groot: waar mogelijk moet er snel worden gehandeld.

Wat doen we voor u

  • correspondentie met u, rechtbank en OM
  • bespreking van de zaak
  • opstellen verzoek teruggave en indiening daarvan
  • zitting

Kosten pakket

Vaste prijs: € 350,- ex. BTW (bij een belang < € 5.000,- en bij een belang > € 5.000,- een prijs van € 500,-)

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form