Procedure teruggave rijbewijs

Het pakket

Als er sprake is van een verdenking van het rijden onder invloed van drank of drugs, of als er sprake is van een excessieve snelheidsovertreding, dan kan het rijbewijs in beslag worden genomen. En dat kan zeer ingrijpende gevolgen hebben. Art 164 van de WvW biedt de mogelijkheid om daartegen met een klaagschrift op te komen en om teruggave van het rijbewijs te verzoeken.

Wat doen we voor u

  • correspondentie met u, de rechtbank en de OvJ (waaronder CVOM)
  • opstellen klaagschrift
  • bestudering dossier en bespreking ter voorbereiding zitting
  • zitting

Kosten pakket

Vaste prijs: € 400,- ex. BTW ((exclusief BTW))

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form