Scan huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk (zijn ze nog up-to-date?)

Het pakket

Veel mensen komen bij een scheiding voor een verrassing te staan. Dan blijkt bijvoorbeeld dat het familiebedrijf, ondanks de huwelijkse voorwaarden, helemaal niet buiten de verdeling blijft. Dat is heel vervelend en kost soms een vermogen. Met een eenvoudige controle en uitvoering van de huwelijkse voorwaarden kan dit makkelijk worden voorkomen. Kom daarom tijdig langs om de huwelijkse voorwaarden te checken. Het is een soort APK voor uw huwelijkse voorwaarden.

Kosten pakket

Vaste prijs: € 750,- ex. BTW

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form