Uniek buitengerechtelijk incassotraject met rol deurwaarder

Het pakket

U krijgt als ondernemer regelmatig te maken met debiteuren die niet of niet op tijd betalen. CKV Advocaten heeft een uniek product ontwikkeld om uw vordering snel en doeltreffend te innen. U levert de gegevens omtrent uw vordering aan en vanuit CKV Advocaten wordt uw debiteur aangemaand en ingebreke gesteld. Ook wordt hij gemaand de buitengerechtelijke incassokosten te betalen. Mocht uw debiteur dan nog niet betalen, dan gaat onze gerechtsdeurwaarder bij hem langs met een zogeheten sommatie exploot; een gerechtsdeurwaarder bezoekt uw debiteur en sommeert hem persoonlijk om binnen drie dagen alsnog tot betaling van het verschuldigde over te gaan. Van dit bezoek wordt een verhaalsrapport opgemaakt dat in rechte dwingend bewijs inhoudt. Een sommatie exploot is een effectief middel om alsnog snel betaling te krijgen. Groot voordeel is dat de gerechtsdeurwaarder zich al direct een beeld kan vormen over de verhaalspositie van uw debiteur. Het verhaalsrapport is zeer bruikbaar wanneer uw debiteur wanbetaler blijft. De deurwaarder weet dan direct welke vervolgstappen het meest effectief zullen zijn (beslag, dagvaarden, etc.).

Wat doen we voor u

  • aanmaning met ingebrekestelling door een brief van een advocaat
  • een sommatie exploot van onze deurwaarder
  • een verhaalsrapport waaruit blijkt hoe u uw vordering het beste kunt innen bij blijvende wanbetaling

Er zijn 3 prijsmogelijkheden bij een buitengerechtelijk incassotraject:

  1. Zowel de hoofdsom als de incassokosten worden geïnd. U ontvangt de hoofdsom. CKV Advocaten ontvangt de geinde incassokosten en afhankelijk  van de hoogte van de geinde incassokosten krijgt u maximaal uw inleg van € 125,- terug.* Voorbeeld 1: CKV Advocaten int de hoofdsom + € 250,- aan incassokosten. Dan krijgt u de hoofdsom plus € 125,- (het meerdere aan geinde incassokosten is voor CKV Advocaten).
    * Voorbeeld 2: CKV Advocaten int de hoofdsom + € 40,- aan incassokosten, dan krijgt u de hoofdsom + € 40,- en kost het incassotraject u € 85,-.
  2. Uw hoofdsom wordt (gedeeltelijk) geïnd en de incassokosten niet. Voor onze werkzaamheden berekenen wij: € 125,-
  3. Uw hoofdsom en incassokosten worden niet geïnd en u wenst geen verdere stappen te ondernemen. Voor onze werkzaamheden berekenen wij: € 125,-

Kosten pakket

Vaste prijs: € 125,- ex. BTW (maximaal)

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form