Verhoorbijstand

Het pakket

Sinds 1 maart 2016 heeft iedereen die als verdachte gehoord wordt het recht een advocaat bij het verhoor aanwezig te laten zijn. Soms is de enkele aanwezigheid van de advocaat al voldoende om degene die verhoord wat meer op z’n gemak te laten zijn en vormt dat het belangrijkste argument voor aanwezigheid van een advocaat. Maar vaak ook is het nodig om tijdens verhoren met elkaar te kunnen overleggen en samen de strategie te bepalen. Antwoorden? Zwijgen? Vragen die het verdere verloop van de zaak en de uitkomst daarvan sterk kunnen bepalen.

Wat doen we voor u

  • bijstand bij verhoor
  • overleg over de volgen strategie
  • contact en overleg met de Politie

Kosten pakket

Vaste prijs: € 250,- ex. BTW (Per verhoor)

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form