Verweer tegen faillissementsaanvraag

Het pakket

Als u als ondernemer in financieel zwaar weer verkeert en betalingstermijnen worden daardoor overschreden, ligt het gevaar op de loer dat uw schuldeiser het faillissement van u of uw bedrijf aanvraagt. Zo’n procedure is betrekkelijk eenvoudig en snel, maar kent een hoop valkuilen. Het is van groot belang dat u zich daarom tijdig laat adviseren en laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat op het gebied van faillissementsrecht. De gevolgen van een faillissementsuitspraak treden namelijk direct in werking en kunnen verstrekkend zijn.

Onze advocaten treden regelmatig op als advocaat voor verzoekende partijen maar ook voor de verweerder en worden regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator. Zij kunnen u om die reden als geen ander bijstaan voor en tijdens de zitting en helpen bij de te volgen tactiek.

Wat doen we voor u

  • juridische analyse van de feiten
  • verweer tegen de faillissementsaanvraag vóór of tijdens de zitting bij de rechtbank

*indien een andere rechtbank dan de Rechtbank Overijssel bevoegd is zal dit tarief met de extra reistijd in overleg met u worden aangepast

Kosten pakket

Vaste prijs: € 550,- ex. BTW

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form