Zitting Kantonrechter

Het pakket

De Kantonrechter behandelt als strafrechter onder meer alle verkeersovertredingen. Maar ook zaken die bijvoorbeeld zien op overtreding van de Leerplichtwet. Al hoewel de zaken dus vaak niet al te ingewikkeld zijn kan het toch van belang zijn rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Wat doen we voor u

  • correspondentie met u, rechtbank en OM
  • opvragen en bestudering van het dossier
  • bespreking dossier en voorbereiding zitting
  • bijstand ter zitting

Kosten pakket

Vaste prijs: € 750,- ex. BTW (bij een tijdsbesteding > 10 uur € 150,- per uur)

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form