Zitting politierechter

Het pakket

Zolang de feiten waarvan iemand verdacht wordt niet al te omvangrijk of te complex zijn wordt een strafzak door de alleensprekende Politierechter behandeld. Voorafgaande aan de zitting dient het dossier te worden bestudeerd en met u te worden besproken. Welke strategie kiezen we? Wat wordt de proceshouding? Moet er nog onderzoek worden gedaan? Moeten er nog getuigen worden gehoord? Allemaal vragen die voor het verder verloop van de zaak en de uitkomst daarvan bepalend kunnen zijn. En die wij samen met u beantwoorden.

 

 

Wat doen we voor u

  • correspondentie met u, rechtbank en OM
  • opvragen en bestudering van het dossier
  • bespreking dossier en voorbereiding zitting
  • bijstand ter zitting

Kosten pakket

Vaste prijs: € 850,- ex. BTW (Bij een tijdsbesteding > 10 uur € 150,- per uur)

Voorwaarden CKV pakketten

Voor alle pakketten gelden de volgende spelregels:

De pakketprijs wordt bij de start van de werkzaamheden in rekening gebracht
De pakketprijzen zijn steeds exclusief BTW
In de pakketprijzen zijn niet opgenomen de zogenaamde verschotten zoals de kosten voor in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels etc
De pakketprijs is inclusief reistijd en reiskosten voor de eerste 100 km. Moet er meer worden gereisd, dan worden voor de reistijd en de reiskosten nadere afspraken gemaakt.
Bij een aantal pakketten is expliciet aangegeven dat de pakketprijs geldt voor de eerste 10 uren. Mocht er meer tijd aan de zaak besteed moeten worden dan geldt een sterk gematigd uurtarief.

Neem contact met ons op voor advies over dit pakket

Contact Form