CKV voor particulieren

Heeft u een juridisch conflict, geschil of probleem?

Als particulier kunt u op de meest uiteenlopende manieren met het recht in aanraking komen. Hoewel het de meeste mensen gelukkig bespaard blijft, kan het zich toch zomaar aandienen. Soms is dat een keuze. Soms niet.

U wilt scheiden of uw partner wil een echtscheiding

Soms blijkt een huwelijk tòch niet voor altijd en komt het tot een echtscheiding. Dan moet er enorm veel worden geregeld en soms is het nodig dat er heel snel noodverbanden worden gelegd. Wat is uw positie dan?

U bent verdachte

Of u wordt verdacht van een strafbaar feit en wordt uitgenodigd voor een verhoor, of u ontvangt een dagvaarding voor een zitting. Is (verdere) vervolging nog te voorkomen? Moet u een verklaring afleggen? Getuigen oproepen? Kunt u een straf krijgen? Kortom: wat is uw positie dan?

Dreigt er ontslag?

Plotseling moet uw werkgever flink in het personeelsbestand snijden of gaat zelfs failliet. Uw baan staat op de tocht. Wat is uw positie dan? Waarom moet u er uit en niet uw veel jongere collega? En kunt u na een faillissement aanspraak maken op een uitkering? Hoe lang duurt die dan en hoe hoog is die uitkering?

U heeft conflict met uw huurbaas of in het verkeer

Of u krijgt opeens een brief waarin uw verhuurder de huur opzegt omdat er sprake zou zijn van overlast, terwijl u zich van geen kwaad bewust bent. Of u ziet in uw auto een fietser over het hoofd en ontstaat en er een aanrijding met verstrekkende gevolgen. Wat is uw positie dan? Hoe pak je zoiets aan?

CKV weet wat uw positie is. Niet alleen in deze voorbeelden: maar in alle situaties waarin een particulier met het recht in aanraking komt.

Actueel

Nieuw schuldhulp-instrument voor particulieren?

Deze week verscheen het bericht dat de Minister van Justitie en zijn Staatssecretaris de mogelijkheid willen creëren voor schuldenaren om maximaal een half jaar gevrijwaard te worden van hun schuldeisers, het Besluit Breed Moratorium. Een ontwerpbesluit daartoe is vastgesteld en inmiddels gepubliceerd op internet.

Gratis en voor niets komt de zon (niet) op

Vanaf 1 maart a.s. hebben verdachten – eindelijk, na een zwaar bevochten juridische strijd – recht op de aanwezigheid van een advocaat tijdens een verhoor bij de politie. Dat is geweldig nieuws. Daar is, terecht, onder meer door ons kantoor ook al uitvoerig bij stilgestaan. Eén van de vragen, die ook in dat stuk is opgeworpen, is de vraag naar de financiën. Hoe wordt die verhoorbijstand betaald? Die toevoeging wordt dan nog niet verstrekt. Je hebt pas recht op dergelijke gefinancierde rechtsbijstand vanaf het moment dat de rechter-commissaris de bewaring beveelt of, indien geen sprake is van voorlopige hechtenis, je wordt gedagvaard door het OM. In verreweg de meeste gevallen hebben de verhoren dan al plaatsgevonden.

CRvB: afbetaling bijstandsboete maximaal twee jaar

Indien een bijstandsgerechtigde niet tijdig, dan wel onjuiste informatie verstrekt aan de gemeente, wordt naast de terugvordering van de bijstandsuitkering vaak ook een boete opgelegd. De Centrale Raad van Beroep heeft op 11 januari 2016 beslist dat voor de afbetaling van een bijstandsboete een redelijke termijn in acht dient te worden genomen.

Participatiewet

Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) komen te vervallen. Tevens zijn met de invoering van de wet een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) vervangen. Doel van de Participatiewet is dat zoveel mogelijk personen werk vinden, ongeacht een eventuele arbeidsbeperking. In dit artikel treft u de belangrijkste wijzigingen aan.

Bijstandsuitkering stopgezet?

Op 16 februari jl. maakte de sociale recherche van de gemeente Zwolle bekend over 2014 ruim één miljoen euro aan uitkeringsfraude te hebben opgespoord. Het afgelopen jaar heeft de gemeente hierdoor van 120 personen de bijstandsuitkering stopgezet. De fraude bestond bijvoorbeeld uit het niet opgeven van inkomsten of niet eerlijk zijn over de woonsituatie. De meest voorkomende vorm van uitkeringsfraude is fraude door samenwonen gebleken. De gemeente berichtte dat ook al ontvangt slechts één van de partners een bijstandsuitkering, de gemeente het fraudebedrag toch bij beide partners kan terugvorderen.

Alcoholslot gekraakt!

Op 3 maart 2015 heeft de Hoge Raad al bepaald dat het Openbaar Ministerie iemand niet meer strafrechtelijk mag vervolgen, als aan iemand al door het CBR deelname aan het alcoholslotprogramma is opgelegd. Het alcoholslotprogramma is dan (formeel gezien) misschien niet een echte straf, maar de Hoge Raad vindt de gevolgen van het alcoholslotprogramma zo ingrijpend, dat het toch gelijk wordt gesteld met een straf. En dan zou vervolging voor de strafrechter feitelijk neerkomen op een dubbele bestraffing. En dat mag niet.

Wijzigingen kinderalimentatie per 1 januari 2015

Wellicht heeft u het al gelezen in de kranten: per 1 januari 2015 zijn er een aantal belangrijke dingen gewijzigd als het om kinderalimentatie gaat. In dit artikel leest u wat er gaat veranderen en wat de gevolgen voor u kunnen zijn.

Neem contact op met de specialisten van CKV Advocaten voor het juiste advies.

Contact Form

CKV Advocaten

CKV Advocaten is thuis in vrijwel alle rechtsgebieden. Met 10 gespecialiseerde advocaten kunnen wij u, als ondernemer en als particulier, adviseren en in procedures bijstaan. Maar ook voor een korte, losse vraag kunt u bij ons terecht.

Bel direct: 038 – 4556055

 

Neem contact met ons op

Contact formulier