Mr. Gerard Kornet

g.kornet@ckv-advocaten.nl | 06-21250800 |  LinkedIn

Gerard houdt zich bezig met de algemene praktijk, maar met accenten op huren, arbeid, incasso’s, verenigingen en letselschade.

800-bw_RS20051208_01DSC_6438b
Waarom de advocatuur?

‘’Bewegen in juridische spanningsvelden is mijn drijfveer. De cliënt begeleiden op het soms grillige pad dat recht hebben en recht halen van elkaar scheidt. 

De ene keer korte klappen in een spoedprocedure, de andere keer procederen tot op het bot, maar vóór alles: kunnen we er uitkomen zonder rechter. Altijd in gezamenlijkheid met de cliënt de koers en het traject bepalen op basis van vertrouwen en vertrouwelijkheid.’’

Verkort CV
  • Studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen (1978).
  • Na als dienstplichtige bij juridische zaken en als bedrijfsjurist in Delft te hebben gewerkt, koos hij in 1981 voor de advocatuur in Zwolle.
  • Naast zijn werk is hij lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost-Nederland, Raad van Discipline in het resort Arnhem-Leeuwarden, Toetsingsadviescommissie Ned. Register Gerechtelijke Deskundigen, Wet wapens en munitie.
  • Tevens bekleedt hij diverse nevenfuncties, zo is Gerard aanklager tuchtrechtspraak tennisbond (KNLTB) en lid van de Raad van toezicht St. Jong met Oud Welzijnsinitiatief.

CKV Advocaten

Overzicht advocaten werkzaam bij CKV Advocaten.

400-800-bw_RS20051208_01DSC_6474b

Elise is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en alles wat daarmee samenhangt. Zij staat zowel werkgevers als werknemers bij.

400-800-bw_RS20051208_01DSC_6498c

Henk houdt zich als specialist uitsluitend bezig met het strafrecht. Hij treedt op voor particulieren, die voor de meest uiteenlopende zaken (drugs, geweld, mensenhandel, zeden etc.) bij de rechter moeten verschijnen.

Mr. Maartje Beeker

Maartje combineert twee specialisaties die ogenschijnlijk compleet verschillend zijn: het ondernemings- en het familierecht. Toch zitten er meer overeenkomsten tussen die twee rechtsgebieden dan je zou denken.

Mr. Thim Pierik

Thim houdt zich voornamelijk bezig met het ondernemingsrecht, insolventierecht en aansprakelijkheidsrecht. Zijn cliënten zijn ondernemers, maar ook particulieren voor wie hij optreedt in echtscheidingen en erfrechtkwesties. Daarnaast treedt hij op als curator in diverse faillissementen.

400-800-bw_RS20051208_01DSC_6438b

Gerard houdt zich bezig met de algemene praktijk, maar met accenten op huren, arbeid, incasso’s, verenigingen en letselschade.

400-800-bw_RS20051208_01DSC_6424b

Ernest houdt zich voornamelijk bezig met insolventierecht en ondernemingsrecht en is dagelijks actief als curator. Een ervaring van meer dan 35 jaren in de rechtspraktijk komt hem daarbij uitstekend van pas.

Mr. Lisette Plantema-Volkers

Lisette is sinds 2012 grotendeels werkzaam geweest bij een middelgroot advocatenkantoor Arnhem. Zij heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het personen- en familierecht en erfrecht. Tevens houdt zij zich bezig met het arbeidsrecht. Lisette staat zowel particulieren als ondernemers bij, waarbij haar fiscale vooropleiding goed van pas komt.

Mr. Jannick Smudde

Jannick heeft een algemene privaatrechtelijke praktijk met een focus op ondernemingsrecht, insolventierecht en aansprakelijkheidsrecht. Als advocaat staat hij ondernemers, maar ook particulieren bij in uiteenlopende zaken. Cliënten kunnen mede door zijn goede beheersing van de Duitse taal ook voor zaken met een internationaal karakter bij hem terecht.