Mr. Jannick Mudde

j.mudde@ckv-advocaten.nl | 06-22807833 |  LinkedIn

Jannick heeft een algemene privaatrechtelijke praktijk met een focus op ondernemingsrecht, insolventierecht en aansprakelijkheidsrecht. Als advocaat staat hij ondernemers, maar ook particulieren bij in uiteenlopende zaken.

Cliënten kunnen mede door zijn goede beheersing van de Duitse taal ook voor zaken met een internationaal karakter bij hem terecht.

Mr. Jannick Smudde
Waarom de advocatuur?

‘’Als advocaat sta je niet alleen cliënten met raad en daad bij in geschillen door het voeren van procedures, maar probeer je hen daar ook door goede advisering voor te behoeden. Doordat elke zaak en elke cliënt verschillend is, sta je als advocaat midden in de maatschappij. Het beroep van advocaat is daardoor erg afwisselend. Dat geldt eens te meer, wanneer daar ook nog een internationale component aan wordt toegevoegd, zoals een Duitse cliënt of wederpartij of toepasselijkheid van internationaal en/of Europees recht. Het is precies die afwisseling, die het vak van advocaat boeiend maakt.‘’

Verkort CV
  • Bachelor en Master Nederlands recht (bedrijfsrecht, privaatrecht), Rijksuniversiteit Groningen, 2008-2013;
  • Bachelor International Relations and International Organization, Rijksuniversiteit Groningen, 2009-2012;
  • Bachelor Duitse taal en cultuur (Duitslandstudies), Radboud Universiteit Nijmegen en Westfälische Wilhelms-Universität Münster (2005-2008).

CKV Advocaten

Overzicht advocaten werkzaam bij CKV Advocaten.

400-800-bw_RS20051208_01DSC_6474b

Elise is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en alles wat daarmee samenhangt. Zij staat zowel werkgevers als werknemers bij.

400-800-bw_RS20051208_01DSC_6498c

Henk houdt zich als specialist uitsluitend bezig met het strafrecht. Hij treedt op voor particulieren, die voor de meest uiteenlopende zaken (drugs, geweld, mensenhandel, zeden etc.) bij de rechter moeten verschijnen.

Mr. Maartje Beeker

Maartje combineert twee specialisaties die ogenschijnlijk compleet verschillend zijn: het ondernemings- en het familierecht. Toch zitten er meer overeenkomsten tussen die twee rechtsgebieden dan je zou denken.

Mr. Thim Pierik

Thim houdt zich voornamelijk bezig met het ondernemingsrecht, insolventierecht en aansprakelijkheidsrecht. Zijn cliënten zijn ondernemers, maar ook particulieren voor wie hij optreedt in echtscheidingen en erfrechtkwesties. Daarnaast treedt hij op als curator in diverse faillissementen.

400-800-bw_RS20051208_01DSC_6438b

Gerard houdt zich bezig met de algemene praktijk, maar met accenten op huren, arbeid, incasso’s, verenigingen en letselschade.

400-800-bw_RS20051208_01DSC_6424b

Ernest houdt zich voornamelijk bezig met insolventierecht en ondernemingsrecht en is dagelijks actief als curator. Een ervaring van meer dan 35 jaren in de rechtspraktijk komt hem daarbij uitstekend van pas.

Mr. Lisette Plantema-Volkers

Lisette is sinds 2012 grotendeels werkzaam geweest bij een middelgroot advocatenkantoor Arnhem. Zij heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het personen- en familierecht en erfrecht. Tevens houdt zij zich bezig met het arbeidsrecht. Lisette staat zowel particulieren als ondernemers bij, waarbij haar fiscale vooropleiding goed van pas komt.

Mr. Jannick Smudde

Jannick heeft een algemene privaatrechtelijke praktijk met een focus op ondernemingsrecht, insolventierecht en aansprakelijkheidsrecht. Als advocaat staat hij ondernemers, maar ook particulieren bij in uiteenlopende zaken. Cliënten kunnen mede door zijn goede beheersing van de Duitse taal ook voor zaken met een internationaal karakter bij hem terecht.