Pas op voor 'paulianeus handelen'!

15-02-2018
Pas op voor 'paulianeus handelen'!

Niet veel mensen kennen de term ‘paulianeus handelen’. Toch speelt dit met enige regelmaat bij faillissementen waarin ik optreed als curator.

Een curator kan een vóór faillissementsdatum gesloten overeenkomst vernietigen als die overeenkomst benadeling van de schuldeisers tot gevolg heeft. Het inroepen van de zogenaamde Actio Pauliana. De achtergrond ervan is dat alle schuldeisers in beginsel een gelijk recht hebben op een deel van de boedel.

Een bestuurder wil zijn onderneming redden; in de praktijk resulteert dit soms in het bevoordelen van bepaalde schuldeisers (zoals zustervennootschappen of familie) boven andere schuldeisers. Door het inroepen van de pauliana draait de curator dergelijke handelingen terug.

Neem een autohandelaar die een deel van zijn handelswaar verkoopt aan een bevriende relatie voor een lage prijs. De curator zal deze overeenkomst bij een faillissement onderzoeken en terugdraaien. De handelswaar moet dan terug worden gegeven aan de curator. Als koper heb je nog slechts een vordering op de boedel, die waarschijnlijk niet tot uitkering komt.

Het is dus van groot belang je goed te laten adviseren als je activa of andere bedrijfsmiddelen overneemt van een onderneming die er financieel niet goed voorstaat, of als je als bestuurder onder deze omstandigheden goederen overdraagt en overeenkomsten sluit met een dochtervennootschap.

“Wees bewust van de gevolgen van paulianeus handelen en schakel ons bij twijfel in.” Bel CKV Advocaten 038 - 4556055

Specialist