Mr. Gerard Kornet

Gerard houdt zich bezig met de algemene praktijk, maar met accenten op strafrecht, huren, arbeid, incasso’s en letselschade.

Waarom de advocatuur?

"Bewegen in juridische spanningsvelden is mijn drijfveer. De cliënt begeleiden op het soms grillige pad dat recht hebben en recht halen van elkaar scheidt. 

De ene keer korte klappen in een spoedprocedure, de andere keer procederen tot op het bot, maar vóór alles: kunnen we er uitkomen zonder rechter. Altijd in gezamenlijkheid met de cliënt de koers en het traject bepalen op basis van vertrouwen en vertrouwelijkheid."

Verkort cv

  • Studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen (1978).
  • Na als dienstplichtige bij juridische zaken en als bedrijfsjurist in Delft te hebben gewerkt, koos hij in 1981 voor de advocatuur in Zwolle.
  • Naast zijn werk is hij lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost-Nederland, Raad van Discipline in het resort Arnhem-Leeuwarden, Toetsingsadviescommissie Ned. Register Gerechtelijke Deskundigen, Wet wapens en munitie.
  • Tevens bekleedt hij diverse nevenfuncties, zo is Gerard aanklager tuchtrechtspraak tennisbond (KNLTB) en lid van de Raad van toezicht St. Jong met Oud Welzijnsinitiatief.