Mr. Anna Hoekstra-Borzymowska

Anna is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het onderwijsrecht. Zij staat zowel
werkgevers als werknemers graag bij in ontslagprocedures, wedertewerkstelling,
advisering rondom dossieropbouw en personeelsbeleid, het opstellen en beoordelen van
arbeidsovereenkomsten, (voorkoming van) loonsancties en begeleiding van
ziektetrajecten. Anna heeft bovendien ruime ervaring in het onderwijsrecht – denk
hierbij aan procedures rondom toelaatbaarheidsverklaringen so/sbo, verwijderings- en
schorsingsprocedures van leerlingen, advisering van onderwijsinstellingen op het gebied
van personeelsbeleid, passend onderwijs en klachten- en geschillenbeslechting alsmede
procedures bij het Participatiefonds.

Verkort CV

  • Studie filosofie aan de Universiteit van Warschau, Polen (scriptieonderzoek University of Durham, Verenigd Koninkrijk).
  • Studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen.
  • Gedurende de studie juridisch medewerker Nysingh advocaten-notarissen N.V. en stage bij Houthoff Buruma.
  • Vanaf het afstuderen gewerkt als advocaat bij Nysingh advocaten-notarissen N.V.
  • Tussen 2011 en april 2021 gewerkt als jurist en adjunct-directeur bij Akorda Onderwijsdienstverlening te Zwolle.
  • Vanaf 1 april 2021 verbonden aan CKV Advocaten als advocaat.
  • Naast haar werk als advocaat is Anna actief betrokken bij de sector onderwijs; zij is lid van de Raad van Toezicht van de Openbare Scholengemeenschap de Waerdenborch in Holten en Goor, voorzitter van de Ouderadvies Commissie van het Zone College, locatie Zwolle en (plaatsvervangend) voorzitter van Commissie van beroep voor de examens bij ArtEZ.

Waarom advocatuur?

“Van nature geniet ik van werken met en voor mensen. Ik fungeer ook graag als een
hitteschild en vanuit die positie zoek ik naar een oplossing die duurzaam is en daarmee
het beste voor de klant. Om zorgvuldige belangenafweging te bereiken moet je ook
durven te prikkelen en een spiegel voor te houden.

Als de strijd losbarst, ga ik helemaal op in het zo gunstig mogelijk neerzetten van het
verhaal en dat ook goed tot zijn recht doen komen tijdens een zitting voor de rechter of
een geschillencommissie. Dan wil ik winnen. Tegelijkertijd besef ik goed dat er in een
juridisch gevecht alleen verliezers zijn en is het gevecht an sich niet mijn doel. Het doel
is dat beide partijen weer verder kunnen met zaken die hen energie geven. Om die
reden adviseer ik organisaties ook graag vanuit de positie van een huisjurist, zodat
problemen voorkomen kunnen worden.”