Mr. Elise Bink

Elise is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en alles wat daarmee samenhangt. Zij staat zowel werkgevers als werknemers bij. De zaken die Elise behandelt, hebben betrekking op (collectief) ontslag, wedertewerkstelling, loonsancties (UWV) en afvloeiingsregelingen. Maar ook het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten vormt een belangrijk deel van haar praktijk.

Daarnaast bezit Elise bijzondere expertise op het gebied van de zieke werknemer en behandelt zij veelvuldig zaken met betrekking tot ziekte en verzuim, re-integratie, Wet Poortwachter en de WIA waarbij ook gedacht kan worden aan het besluit werkhervattingskas waar de ondernemer mee te maken krijgt als ex werknemers in de Ziektewet of WIA komen. Tenslotte behandelt ze ook regelmatig zaken op het gebied van het onderwijsrecht, waarbij zij zowel de onderwijsinstelling als de leerkracht bijstaat.

Waarom de advocatuur?

Zaken tot op de bodem uitzoeken, exact willen weten hoe iets in elkaar zit. Spelen met taal en mensen kunnen helpen, zijn de belangrijkste redenen waarom ik advocaat wilde worden. Cliënten en collegae zeggen dat ik “strijdvaardig en betrokken ben en altijd voor het optimale resultaat c.q. de winst ga.
Bij een kantoor van de omvang van CKV is er ruimte om met een collega te sparren, maar blijf ik zelf verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat. Na ruim 25 jaren boeit de dynamiek van het vak mij nog iedere dag en sta ik nog steeds volledig achter mijn min of meer vanzelfsprekende keuze voor de advocatuur.“

Verkort CV

  • Studie Spaanse taal en letterkunde.
  • Studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen.
  • Sinds haar afstuderen in 1988 is zij werkzaam als advocaat. Eerst bij enkele andere middelgrote kantoren en sinds 2000 bij CKV Advocaten.
  • Naast haar werk als advocaat is zij lid van de VAARA (Vereniging arbeidsrechtadvocaten ressort Arnhem) en de VAAN (Vereniging arbeidsrechtadvocaten Nederland) en fungeert zij als voorzitter van enkele klachtencommissies in de zorg en is zij lid van de Sectorcommissie Ontslagvolgorde Kunsteducatie.