Mr. Jannick Mudde

Jannick heeft een algemene privaatrechtelijke praktijk met een focus op ondernemingsrecht, insolventierecht en aansprakelijkheidsrecht. Als advocaat staat hij ondernemers, maar ook particulieren bij in uiteenlopende zaken.

Cliënten kunnen mede door zijn goede beheersing van de Duitse taal ook voor zaken met een internationaal karakter bij hem terecht.

Waarom de advocatuur?

''Als advocaat sta je niet alleen cliënten met raad en daad bij in geschillen door het voeren van procedures, maar probeer je hen daar ook door goede advisering voor te behoeden. Doordat elke zaak en elke cliënt verschillend is, sta je als advocaat midden in de maatschappij. Het beroep van advocaat is daardoor erg afwisselend. Dat geldt eens te meer, wanneer daar ook nog een internationale component aan wordt toegevoegd, zoals een Duitse cliënt of wederpartij of toepasselijkheid van internationaal en/of Europees recht. Het is precies die afwisseling, die het vak van advocaat boeiend maakt.''

Verkort CV

  • Beroepsopleiding Advocaten, 2014-2016;
  • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Groningen, 2008-2013;
  • International Relations and International Organization, Rijksuniversiteit Groningen, 2009-2012;
  • Duitse taal en cultuur, Radboud Universiteit Nijmegen/Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 2005-2008.

Jannick is lid van de DNHK Young Professionals.