10 gouden tips voor een succesvolle bedrijfsovername

02-04-2020
10 gouden tips voor een succesvolle bedrijfsovername

Of het nu gaat om het kopen van de bakkerij om de hoek of het verkopen van een dochteronderneming: bedrijfsovernames zijn er in verschillende soorten en maten. Het aan- of verkopen van een bedrijf kan veel voordelen bieden. Tegelijkertijd zien wij in onze praktijk dat na een bedrijfsovername soms procedures moeten worden gevoerd, die vaak voorkomen hadden kunnen worden.

Bij CKV Advocaten wijzen wij u niet alleen op de voordelen, maar ook op de risico’s en addertjes onder het gras die bij een bedrijfsovername om de hoek komen kijken. Zodat u bezig bent en kunt blijven met ondernemen. Hieronder volgen daarom 10 gouden tips waar rekening mee dient te worden gehouden voor een succesvolle bedrijfsovername.

 1. Neem de tijd

  Het gezegde: haastige spoed is zelden goed’ gaat ook op bij bedrijfsovernames.
  Naast het juridisch inkleden van de bedrijfsovername, moet rekening worden
  gehouden met diverse fiscale en boekhoudkundige aspecten. Daarnaast kan het
  vinden van (ver)kopers en het onderhandelingsproces langer duren dan
  verwacht.
 2. Hoeveel is het bedrijf in de markt waard

  De waarde van een bedrijf kan op verschillende manieren worden bepaald, maar
  is beslist geen natte vingerwerk. Voor het laten waarderen van uw onderneming
  zult u doorgaans een specialistische derde partij moeten betrekken.
 3. Wat zijn de intenties van uw wederpartij

  Staar u daarnaast niet alleen blind op de bedrijfswaarde in het algemeen, maar
  ook op de waarde voor de (ver)kopende partij. Het feit dat iemand snel van een
  bedrijf af wil kan de verkoopprijs drukken, maar daarnaast wijzen op bepaalde
  risico’s.
 4. Aankoop van aandelen of activa/passiva transactie

  De verschillende overdrachtsvormen hebben vooral ook andere juridische
  gevolgen. Bij het maken van uw keuze is het wenselijk dat u zich daar goed van
  bewust bent en de verschillende voor- en nadelen afweegt voor u uw keuze
  maakt.
 5. Due diligence-onderzoek

  Een due diligence-onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de
  aan de koper gepresenteerde informatie. Bij dit onderzoek worden onder meer de
  financiële, fiscale en juridische aspecten van de onderneming betrokken.
 6. Goed vastleggen onderhandelingsproces

  Correspondentie die heeft bijgedragen aan het uiteindelijke contract is van belang
  voor de uitleg van gemaakte afspraken. Het goed vastleggen hiervan gaat en
  staat met het goed slagen van de bedrijfsovername.
 7. Onderzoeks- en mededelingsplicht

  Een koper moet onderzoek doen naar eventuele gebreken en de verkoper moet
  hiervan zo nodig en bekend mededeling doen. Het voldoen aan deze plichten én
  dit daarnaast goed vastleggen, wordt echter helaas dikwijls achterwege gelaten
  om de deal maar (te) snel doorgang te laten vinden.
 8. Garanties en vrijwaringen blijven maatwerk

  Een onjuiste of onvolledige formulering kán de werking van een garantie- of
  vrijwaringsbeding aantasten. Maar te veel regelen is natuurlijk ook niet altijd de
  gewenste optie. Goede kennis van recht, creativiteit en de juiste woordkeuze zijn
  en blijven sleutelwoorden en voorkomen onvoorziene verassingen.
 9. ‘Earn out’

  Bij de ‘earn out-regeling’ zijn niet alleen de soort toekomstige resultaten van
  belang voor het slagen van de overname. Het afspreken en vastleggen van de
  wijze waarop en wie deze resultaten bepaalt blijken keer op keer even cruciaal.
 10. Laat u bijstaan door professionals

  Of de bedrijfsovername nu groot of klein is: het is goed om een professional te
  hebben met wie u kan klankborden en die u desgewenst begeleidt bij de diverse

essentiële punten die bij een overname om de hoek komen kijken. Wij van CKV
Advocaten hebben hiermee jarenlange ervaring en zijn u graag van dienst.