Aansprakelijkheid van de werkgever voor bedrijfsongevallen

01-02-2023
Aansprakelijkheid van de werkgever voor bedrijfsongevallen

Op een werkgever rust een zorgplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Krijgt een werknemer tijdens de uitoefening van zijn werk een ongeluk? Zoals een machine die niet goed werkt waardoor hij gewond raakt? Of een gladde vloer waarover wordt uitgegleden? Dan is de werkgever vaak aansprakelijk voor de schade die de werknemer hierdoor heeft geleden. Deze aansprakelijkheid kan zich ook uitstrekken tot werknemers die bijvoorbeeld zijn ‘ingeleend’ via een uitzendbureau.

Verzwaarde zorgplicht

Een werkgever heeft een verregaande zorgplicht om te voorkomen dat ongevallen gebeuren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:

1. Onderzoekplicht naar mogelijke risico’s op de werkvloer
Zoals een risico-inventarisatie en evaluatie waarin wordt vastgelegd welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in het bedrijf met zich meebrengen en waarbij deze risico’s worden geëvalueerd.

2. Plicht tot het treffen van (fysieke) veiligheidsmaatregelen
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van een beschermkap bij machines om te voorkomen dat er een hand in de machine komt.

3. Instructie- en waarschuwingsplicht
Zoals het voldoende vaak en concreet wijzen op mogelijke gevaren en het dragen van een helm of andere veiligheidsmiddelen.

4. Het houden van toezicht (op de naleving van instructies)

‘Escape’ mogelijk?

Slechts in bijzondere omstandigheden kan de werkgever aan voornoemde aansprakelijkheid ontkomen. Zoals in het geval dat de werkgever wel kan aantonen dat hij aan zijn (hoge) zorgplicht heeft voldaan. Of als de werknemer de schade aan zichzelf te wijten heeft, omdat hij welbewust het risico nam dat hem een ongeval zou overkomen. Het is dan wel aan de werkgever om dit aan te tonen. Dat is meestal geen gemakkelijke opgave, maar toch kan het voor een werkgever soms lonen om verweer te voeren.

Juridische en deskundige hulp voor werknemers

Heeft u als werknemer letselschade opgelopen door een bedrijfsongeval? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst bij het aansprakelijk stellen van en het in kaart brengen en verhalen van uw schade op de wederpartij. Waar mogelijk door het treffen van een minnelijke regeling buiten de rechter om. Waar nodig door een gerechtelijke procedure te voeren indien bepaalde knopen moeten worden doorgehakt.

… en voor werkgevers!

Wordt u als werkgever geconfronteerd met een aansprakelijkstelling van uw werknemer en wilt u hiertegen verweer voeren? Of vindt er een onderzoek door het Openbaar Ministerie plaats naar de toedracht van het ongeval? Waarvoor u als werkgever of leidinggevende mogelijk zelfs strafrechtelijk wordt vervolgd? Ook dan bent u bij CKV Advocaten aan het juiste adres. Onze specialisten letselschade, arbeidsrecht en/of strafrecht staan met raad en daad voor u klaar.

Heeft u vragen of juridische bijstand nodig? Neemt u dan gerust contact met ons op door te bellen (038-4556055) of een e-mail te sturen naar: info@ckv-advocaten.nl.

Advocaat