Alcoholslot gekraakt!

05-03-2015
Alcoholslot gekraakt!

Wat eigenlijk al een klein beetje in de lucht hing is gebeurd: het alcoholslot is niet meer!

Op 3 maart 2015 heeft de Hoge Raad al bepaald dat het Openbaar Ministerie iemand niet meer strafrechtelijk mag vervolgen, als aan iemand al door het CBR deelname aan het alcoholslotprogramma is opgelegd. Het alcoholslotprogramma is dan (formeel gezien) misschien niet een echte straf, maar de Hoge Raad vindt de gevolgen van het alcoholslotprogramma zo ingrijpend, dat het toch gelijk wordt gesteld met een straf. En dan zou vervolging voor de strafrechter feitelijk neerkomen op een dubbele  bestraffing. En dat mag niet.

Maar misschien nog wel ingrijpender is de uitspraak van de Raad van State van 4 maart 2015 in een zaak tegen het CBR. In die procedure ging het om de vraag of het CBR  eigenlijk wel de wettelijke bevoegdheid heeft om het alcoholslotprogramma aan bestuurders van een motorvoertuig op te leggen.

De Raad van State heeft nu geoordeeld dat de regeling waarin het alcoholslotprogramma is opgelegd, onverbindend is, en dus niet langer de basis voor het alcoholslotprogramma kan vormen. De Raad van State is namelijk van oordeel dat de minister bij het opstellen van de regeling  “de mogelijk ingrijpende  gevolgen van de oplegging van het alcoholslotprogramma, die zich in de praktijk regelmatig voordoen, niet afdoende heeft afgewogen”. Omdat de regeling geen ruimte biedt voor het rekening houden met de individuele belangen en situatie van degene om wie het draait, leidt oplegging van het programma in de praktijk tot ongelijkheid en willekeur, omdat het voor de één veel ernstiger gevolgen heeft dan voor de ander.

Kortom: het CBR mag het alcoholslotprogramma niet meer opleggen, en als een dergelijk programma reeds is opgelegd, mag het OM daarnaast niet ook nog eens vervolgen.

Eén van de zaken  die rechtstreeks tot deze ingrijpende beslissing van de Raad van State heeft geleid, is een zaak die door CKV-advocaten wordt behandeld. Wij mogen ons dan ook met recht gespecialiseerd noemen.

Is er bij u een alcoholslotprogramma van kracht? Of is uw rijbewijs voor 5 jaar ongeldig verklaard, omdat u niet kon of wilde meewerken aan het alcoholslotprogramma? Wordt u strafrechtelijk vervolgd terwijl aan u al een alcoholslotprogramma was opgelegd? En wilt u daar wat aan doen?

Neem dan contact op met ons. Mr. Voors en Mr. Pierik zijn u graag van dienst.