Bijstandsuitkering stopgezet?

05-03-2015
Bijstandsuitkering stopgezet?

Op 16 februari jl. maakte de sociale recherche van de gemeente Zwolle bekend over 2014 ruim één miljoen euro aan uitkeringsfraude te hebben opgespoord. Het afgelopen jaar heeft de gemeente hierdoor van 120 personen de bijstandsuitkering stopgezet.

De fraude bestond bijvoorbeeld uit het niet opgeven van inkomsten of niet eerlijk zijn over de woonsituatie. De meest voorkomende vorm van uitkeringsfraude is fraude door samenwonen gebleken. De gemeente berichtte dat ook al ontvangt slechts één van de partners een bijstandsuitkering, de gemeente het fraudebedrag toch bij beide partners kan terugvorderen.

Wie een bijstandsuitkering ontvangt, is verplicht persoonlijke wijzigingen door te geven. Wie dat niet doet, kan een maatregel opgelegd krijgen zoals een boete of een lagere uitkering. In 2014 kregen 325 personen in de gemeente Zwolle hiermee te maken.

Heeft de gemeente ten onrechte uw bijstandsuitkering stopgezet? Ons kantoor kan namens u een kort geding (voorlopige voorziening) starten, met het doel uw uitkering zo spoedig mogelijk terug te krijgen.

Let op: om op tijd uw rechten veilig te stellen, dient u binnen 6 weken na het genomen besluit bezwaar aan te tekenen. Wij kunnen u daarbij helpen. Neem contact op met mevrouw Elise Bink.