Bonje met de nieuwe buren

27-09-2018
Bonje met de nieuwe buren

U (her)kent het allemaal wel. Uw ongestoord woongenot wordt hevig aangetast als een van uw naaste buren het plots in zijn hoofd haalt om zijn woning ter beschikking te stellen van studerende jongeren. Doorgaans voor de eigenaar-verhuurder een win/win situatie: er wordt geld verdiend aan huuropbrengsten, fiscaal heeft hij plenty aftrekposten, en de duur van de huurovereenkomst beperkt zich doorgaans tot de duur van de opleiding. Geen opzeggings- of ontruimingsprocedures bij de kantonrechter dus. Maar de omwonenden zijn de verliezers, zeker als het gezinnen betreft met jonge kinderen.

Het dag/nachtritme van studerenden ligt nu eenmaal anders dan die van ‘normale’ gezinnen, en samenscholing met drank en stemvolume op discotheekniveau is eerder regel dan uitzondering.

De dialoog

Het kan zinvol zijn om met betrokkenen de dialoog aan te gaan en hun fijntjes te wijzen op hun storende gedrag. Er kunnen zelfs afspraken worden gemaakt over tijdstippen van lawaai maken, muziek draaien, deuren en ramen sluiten, gebruik van de binnenplaats of open vuur maken. Vanuit een wederzijds respect en begrip kan dat heel goed werken, en is de verstoring van uw woongenot slechts beperkt tot een aanvaardbaar op onderlinge afspraken gebaseerd niveau.

Dergelijke afspraken hebben helaas een beperkte houdbaarheidsdatum: ieder nieuw schooljaar brengt nieuwe huurders, en helaas blijkt maar al te vaak dat de oudgedienden aan collectief geheugenverlies lijden als het gaat om eerder gemaakte afspraken met omwonenden. Bovendien hebben ze een beperkte reikwijdte: de een hoeft zich niet gebonden te voelen aan afspraken die de andere maakt. Kwestie van mandaat. En natuurlijk zijn er altijd weer die branieschoppers die elk jaar weer zo nodig de grenzen moeten opzoeken van het betamelijke.

Juridische instrumenten

Een andere aanvliegroute is de eigenaar-verhuurder aanspreken op zijn verantwoordelijkheden. Om te beginnen heb je dan te maken met een en dezelfde aanspreekbare persoon, en zijn er verschillende juridische instrumenten om hem tot de orde te roepen. Te denken valt aan een verzoek aan de gemeente om de huurvergunning in te trekken. Naast de overlast kunnen brandveiligheid, bewoonbaarheid en algehele staat van onderhoud daarbij een belangrijke rol spelen, omdat deze factoren nog wel eens verwaarloosd worden. Een andere mogelijkheid: een kort gedingvonnis met dwangsom voor iedere keer dat er overlast plaatsvindt is ook heel effectief, maar vereist van de omwonenden een zorgvuldige dossieropbouw. Maar wie voelt zich geroepen om steeds maar weer de politie erbij te roepen en een ‘dagboek van ellende en overlast’ bij te houden?

Onlangs heeft ons kantoor een andere weg bewandeld: voor de eigenaar hebben we een huishoudelijk reglement opgesteld, dat elke nieuwe huurder tekent bij het aangaan van zijn huurovereenkomst en elke bestaande huurder alsnog tekent ter bestendiging van zijn huurrechten. Gewoon maatwerk dat de voortduring van het (vrijwel) ongestoorde woongenot moet garanderen. Zo worden drie partijen op elkaar betrokken door één document en zijn de aansprakelijken eenvoudig aan te wijzen en verantwoordelijk te houden. De rust is weergekeerd, het huurgenot hersteld.

 

Heeft u ook een geschil met uw buren? Neemt u dan contact op met ons kantoor.

Mr. G.E.J. Kornet