Corona en het voorkomen van faillissementen

03-05-2021
Corona en het voorkomen van faillissementen

De nachtmerrie voor elke ondernemer is om met de onderneming in financieel zwaar weer te komen of zelfs failliet verklaard te worden. Toch kan het ook u overkomen; juist in deze onzekere tijden van corona. Zo is het aantal faillissementen in de afgelopen maanden toegenomen.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Eerder publiceerden wij op onze website een blog over de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) die op 1 januari 2021 in werking is getreden. Deze wet biedt ondernemingen de kans om de schuldlast te herstructureren of saneren. Hiermee kan een faillissement worden voorkomen.

Kroniek eerste rechtspraak WHOA

Inmiddels zijn de eerste uitspraken uitgesproken waarin de WHOA is toegepast. Interessante lessen die hieruit getrokken kunnen worden zijn:

  • De WHOA kan ook worden benut voor de homologatie van een akkoord waarbij een onderneming, die geen overlevingskansen meer heeft, wordt afgewikkeld. De WHOA hoeft dus niet altijd op duurzame continuïteit gericht te zijn, maar kan ook dienen als instrument naar een gecontroleerde afwikkeling van de onderneming. Ook op die manier kan dus een faillissement worden afgewend. 
  • De WHOA kan ingezet worden voor het gelasten van een tijdelijke afkoelingsperiode en het opheffen van bepaalde beslagen zodat de bedrijfsvoering niet stil komt te staan, maar kan worden voortgezet.
  • Aanvragen onder de WHOA kunnen ook met succes worden ingediend door een eenmanszaak.
  • Het is belangrijk om voldoende en reëel inzicht aan de rechtbank en schuldeisers te verschaffen:
    • in de inkomsten en uitgaven van de onderneming en haar plannen tot reorganisatie; 
    • of en wanneer de onderneming aan lopende verplichtingen kan voldoen;
    • dat gelijke schuldeisers -in beginsel- gelijk behandeld zijn en alle klassen met voldoende meerderheid voor het akkoord hebben gestemd.

Voor toewijzing van een verzoek tot het benoemen van een herstructurerings-deskundige moet voldoende belang zijn in de zin van de WHOA en deze deskundige moet de vereiste specifieke deskundigheid in huis hebben. Een herstructurerings-deskundige zal bijvoorbeeld niet worden benoemd om de administratie van de onderneming weer op de rit te krijgen.

Vragen?

Heeft u vragen over de WHOA en/of zoekt u deskundige en juridische ondersteuning voor uw onderneming? In het bijzonder ter voorkoming van een faillissement? Neemt u dan gerust contact met ons op. Onze advocaten mr. Claassen en mr. Pierik zijn u graag van dienst.

Advocaten