De Iphone en Facebook in het ouderschapsplan?!

06-07-2016
De Iphone en Facebook in het ouderschapsplan?!

Hoe stelt u een ouderschapsplan op?

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) ;
  • hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Daarnaast is het verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat u als ouders belangrijk vindt in de opvoeding. Een ouderschapsplan kan zo gedetailleerd worden opgesteld als ouders zelf willen.Opvallend genoeg staat in de standaard ouderschapsplannen niets vermeld over het gebruik van Iphones/Ipads en sociale media. In de echtscheidingspraktijk zien wij echter dat gescheiden ouders hier vaak tegenaan lopen: bij de ene ouder mag een kind veel langer op de Iphone/Ipad dan bij de andere ouder. Ook een onderwerp waar ouders principieel van mening over kunnen verschillen: vanaf welke leeftijd mag een kind op Facebook? Of vinden de ouders het goed als de andere ouder foto’s van de kinderen op de eigen Facebook-pagina zet? Ook als dit een foto is van de kinderen met eventuele nieuwe partners?

Bij CKV Advocaten nemen we dan ook een artikel op in het ouderschapsplan over het gebruik van de Smartphone/Tablet en Sociale Media.Een basisafspraak maken over hoe je als ouders ook na de scheiding om wil gaan met het gebruik van een smartphone/tablet en sociale media valt sterk aan te raden. Belangrijkste is echter dat ouders vooral moeten blijven overleggen met elkaar. Een kind dat ouder wordt mag op een gegeven moment misschien alweer meer dan toen het ouderschapsplan werd gesloten.

mr. Maartje Beeker

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met onze specialisten mr. Beeker en mr. Pierik.