De kinderalimentatie opnieuw op de schop?

13-10-2015
De kinderalimentatie opnieuw op de schop?

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 beslist dat de berekening van kinderalimentatie anders moet! En dat terwijl de berekening van kinderalimentatie net op 1 januari 2015 was gewijzigd. Nu gaat het systeem dus opnieuw op de schop!

Hoe was het eerst?

Bij de berekening van kinderalimentatie moest volgens de landelijke Expertgroep Alimentatienormen per 1 januari 2015 het kindgebonden budget in mindering worden gebracht op de zogenoemde behoefte van de kinderen. Deze toeslag werd gezien als bijdrage in de kosten van het kind en niet als inkomen aan de zijde van de ouder bij wie het kind staat ingeschreven. Dit heeft tot gevolg gehad dat sinds 1 januari 2015 de kinderalimentatie (die vaak de man aan de vrouw bij wie de kinderen woonden moest betalen) in veel gevallen door de rechter aanzienlijk is verlaagd of zelfs op nihil gesteld.

De uitspraak

De Hoge Raad heeft nu bepaald dat wel rekening moet worden gehouden met de ontvangst van het kindgebonden budget, maar alleen bij de vaststelling van de inkomsten van de alleenstaande ouder die het kind verzorgt. De Hoge Raad maakt hiermee een einde aan de wijze van berekenen zoals deze eerder werd toegepast. Dit antwoord schept duidelijkheid in een groot aantal lopende procedures. Of dit gevolgen heeft voor uw kinderalimentatieberekening kunt u hieronder lezen.

Gevolgen uitspraak

De Hoge Raad heeft dus vorige week geoordeeld dat de eerdere manier van rekenen fout was. Dit betekent dat het kindgebonden budget niet direct afgetrokken wordt van de behoefte van het kind, maar wordt opgeteld bij het inkomen van de ouder die het budget ontvangt. Deze beslissing van de Hoge Raad leidt niet automatisch tot een aanpassing van het verschuldigde of te ontvangen bedrag. Het is aan de ouders zelf om actie te ondernemen en de afspraken te laten wijzigen indien gewenst!

Rekenvoorbeeld

Stel: bij een gezin met 2 kinderen waarbij de vrouw een inkomen had van € 1.000,= bruto per maand (excl. vakantiegeld) en de man een inkomen van € 1.900,= bruto per maand (excl. vakantiegeld) zou totdat de Hoge Raad de beslissing nam een rechter een bijdrage opleggen van € 43,= per kind per maand. Bij toepassing van de beslissing van de Hoge Raad zal er een bijdrage van € 81,= per kind per maand worden vastgesteld. Bijna een verdubbeling in dit geval!

Mr. Maartje Beeker

Wilt u nagaan of u een wijziging moet/kan verzoeken?

Neem dan contact op met onze familierechtspecialisten mr. M.E. (Maartje) Beeker en mr. T.H.I.M. (Thim) Pierik.