De scheidende ondernemer: als ondernemer scheiden

01-01-2017
De scheidende ondernemer: als ondernemer scheiden

Wanneer u als ondernemer in scheiding ligt, komen er een aantal onderwerpen aan bod waar mensen in loondienst niet tegen aan lopen.

Zijn er huwelijkse voorwaarden en geven die wel daadwerkelijk bescherming? Is de continuïteit van de onderneming wel gewaarborgd als uw partner aanspraak maakt op de helft? En wat betekent uw scheiding voor andere bij de onderneming betrokken partijen: aandeelhouders, andere vennoten, financiers en personeel?

In dit artikel leest u waar u als ondernemer in een scheiding mee te maken krijgt.

Gehuwd op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen?

De eerste essentiële vraag is of er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld en of die zijn nageleefd. Gaat het om een huwelijk in gemeenschap van goederen, dan moet de waarde van de onderneming in principe worden verdeeld.

Periodiek verrekenbeding

In geval van huwelijkse voorwaarden komt het vaak voor dat een periodiek verrekenbeding is opgenomen.
Is dat periodiek verrekenbeding ook nageleefd? Is er bijvoorbeeld jaarlijks afgerekend? Vaak niet.
Geven de huwelijkse voorwaarden dan nog een ‘escape’ in de vorm van verrekening achteraf?
Wat voor ondernemer bent u?
Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een onderneming dan spelen er andere zaken dan als u IB-ondernemer bent. Dit verschil heeft grote invloed op de afspraken die in de scheiding worden gemaakt.

Waardebepaling onderneming

Wanneer de waarde van de onderneming moet worden verdeeld, ontstaat een nieuwe vraag: ”Hoe wordt de waarde van de onderneming bepaald?” Welke waarderingsmaatstaf moet worden gehanteerd is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Een niet eenvoudig vraagstuk is hoe de waarde van de goodwill moet worden bepaald.

De onderneming kan op diverse manieren gewaardeerd worden, bijvoorbeeld:

  • Op basis van de intrinsieke waarde,
  • Op basis van liquidatiewaarde,
  • Of via de discounted cash flow methode.

Voortzetting bedrijf na scheiding

Vaak worden in de echtscheiding van de ondernemer deskundige derden ingeschakeld. In ieder geval is er altijd contact met de accountant of boekhouder. Wanneer de ondernemer eenmaal met zijn aanstaande ex afspraken heeft gemaakt over de voortzetting van het bedrijf en over de waardebepaling, moet er vaak ook nog worden gedacht aan de aandelenoverdracht (bij een notaris) van de ene naar de andere echtgenoot.

Berekening alimentatie aan de hand van jaarrekeningen

In tegenstelling tot iemand in loondienst, is het bij ondernemers lastiger te bepalen van welk inkomen moet worden uitgegaan bij de berekening van de kinderalimentatie en de partneralimentatie.
De ondernemer in scheiding is vaak genoodzaakt vervroegd jaarstukken te laten opstellen of kwartaalomzetten te laten zien.

Wat zijn de verwachtingen voor de omzet van het bedrijf voor de komende tijd?
Gaat het goed in de branche of juist niet?
Kan een stijging of terugval in omzet in de nabije toekomst worden aangetoond (bijvoorbeeld doordat een grote opdrachtgever net heeft opgezegd)?

Pensioen opgebouwd in eigen beheer

De ondernemer bouwt vaak in eigen beheer zijn pensioen op. Dit is anders dan iemand die in loondienst werkt en aangesloten is bij een pensioenfonds.
Heeft u privé voorzieningen getroffen bij een verzekeraar of heeft u als DGA een pensioen in eigen beheer opgebouwd? In het kader van de scheiding moet hier goed naar gekeken worden.
Wie heeft recht op wat?
Wat zeggen de huwelijkse voorwaarden hierover?
Hoe wordt het een en ander financieel afgewikkeld?
Ook hier worden vaak deskundige derden ingeschakeld. Naar de fiscale aspecten moet namelijk ook heel goed gekeken worden.

Neem contact op met onze specialisten voor het juiste advies voor uw onderneming.
Betrokken advocaten: Mr. Maartje Beeker en Mr. Thim Pierik.