De uitkering van de Koning

23-12-2015
De uitkering van de Koning

Een Nederlandse burger heeft naar aanleiding van een belastingaanslag tot aan de Hoge Raad geprocedeerd, aangezien hij van oordeel is dat hij recht heeft op dezelfde belastingvrijstellingen die de Koning ontvangt (vindplaats: ECLI:NL:PHR:2015:2420). De man doet hierbij een beroep op het gelijkheidsbeginsel, aangezien hij van oordeel is dat hij in fiscaal opzicht gelijk is aan de Koning. De man ontvangt inkomsten als lid van de Provinciale Staten en tevens als gemeenteraadslid.

De Koning heeft in ons land een andere positie dat de ‘gewone’ burger, zo ook ten aanzien van belastingaanslagen. Dit komt voornamelijk doordat persoonlijke en zakelijke inkomsten en uitgaven van de Koning moeilijk van elkaar kunnen worden onderscheiden. De Koning ontvangt een uitkering op basis van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis. Dit betreft een ander systeem dan het systeem waarop de inkomstenbelasting is gebaseerd. Dit vindt onder andere zijn oorsprong in het gegeven dat de financiën van de Staat en het staatshoofd vroeger één waren.

De Koning ontvangt een netto-uitkering, waarmee hij zijn taken als staatshoofd dient te vervullen. Alleen de inkomsten en vermogensbestanddelen die direct verband houden met de uitoefening van het koningschap worden vrijgesteld van het betalen van inkomstenbelasting. De koning ontvangt geen vrijstellingen voor privé-inkomsten en –vermogen. De ‘gewone’ burger ontvangt bruto-inkomsten. Een deel van deze inkomsten zijn bedoeld voor het afdragen van belasting.

Wanneer een persoon in dezelfde situatie verkeert als de Koning, heeft diegene recht op dezelfde vrijstellingen die de Koning ontvangt. In de onderhavige zaak bleek dit niet het geval te zijn, het gelijkheidsbeginsel is dan ook niet geschonden. De man zal dus gewoon zijn inkomstenbelasting moeten betalen.

De kans is vrij klein dat u in dezelfde situatie verkeert als de Koning. Het is echter wel mogelijk dat de overheid ten aanzien van u in strijd handelt met bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel of motiveringsbeginsel. Mocht u van mening zijn dat bijvoorbeeld de gemeente of DUO in strijd handelt met een van de beginselen ten aanzien van uw uitkering of studiefinanciering, dan kunt u contact opnemen met mr. Bink. Wellicht kunnen wij wat voor u betekenen.

Odessa Salet