Handen af van de smartphone!

01-05-2015
Handen af van de smartphone!

Op 22 april 2015 heeft het Gerechtshof in Leeuwarden een uitspraak gedaan die binnen het strafrecht weleens vergaande gevolgen kan hebben. Want hoe vaak gebeurt het niet dat de politie bij een verdachte een smartphone in beslag neemt om de inhoud daarvan te bekijken en om zonodig informatie van die smartphone aan het uiteindelijke strafdossier toe te voegen? Het is bijna meer regel dan uitzondering.

Het Gerechtshof heeft nu bepaald dat de politie op zichzelf best een smartphone in beslag mag nemen zolang dat voor het onderzoek noodzakelijk is. Maar het Gerechtshof heeft ook bepaald dat de wettelijke regeling die op dit moment bestaat onvoldoende basis biedt om de smartphone ook op de inhoud te onderzoeken en er informatie (bijvoorbeeld whatsapp-gesprekken) vanaf te halen. Dus: handen af van wat er op de smartphone staat!

De wettelijke regeling die tot nu toe is gebruikt voor het onderzoeken van een in beslag genomen smartphone en het gebruiken van de informatie die wordt aangetroffen, is volgens het Gerechtshof niet meer van deze tijd. De technische ontwikkelingen anno 2015 brengen namelijk met zich mee dat er via een smartphone niet alleen toegang wordt verkregen tot verkeersgegevens (met wie wordt er gebeld en waar bevindt de telefoon zich), maar ook tot de inhoud van communicatie en privé-informatie van de gebruiker van de smartphone. Dat is iets waar de wetgever bij het ontwerpen van de wettelijke regeling natuurlijk niet bij heeft stilgestaan omdat dat toen nog helemaal niet mogelijk was.

Het Gerechtshof is van oordeel dat zolang er geen wettelijke regeling is waarin wordt bepaald onder welke omstandigheden een smartphone mag worden onderzocht op bijvoorbeeld whatsapp-gesprekken, de aangetroffen whatsapp-gesprekken (en andere privé-gegevens) ook niet voor het bewijs mogen worden gebruikt. En dat er sprake is van schending van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) als de politie dat toch doet.

Kortom: het Gerechtshof stelt het recht op privacy boven het gemak voor de opsporingsdiensten. Zolang er geen nieuwe wettelijke regeling is zijn uw whatsappgesprekken beter beschermd. En dat is goed nieuws.

Neem contact op met de specialisten van CKV Advocaten voor het juiste advies.