Help, ik ben onterfd!

19-01-2022
Help, ik ben onterfd!

Help, ik ben onterfd!

Nou ja, helemaal onterven van een kind gaat niet in Nederland. 

Krijgt een onterfd kind dan helemaal niets?

Nee, een onterfd kind heeft altijd recht op de zogenaamde legitieme portie en wordt legitimaris genoemd. Een legitieme portie betekent dat er recht is op een bedrag ter grootte van de helft van zijn of haar erfdeel, ook wel bekend als kindsdeel. Stel: de laatste ouder komt te overlijden en er zijn 2 kinderen, waarvan er slechts 1 erfgenaam is. Het onterfde kind zou anders recht hebben op ½ van de nalatenschap, maar door de onterving is er nu recht op ¼ van de nalatenschap.

Recht op informatie

Hoe weet een onterfd kind nu wat de omvang (bezittingen en schulden) van de nalatenschap is en daarmee op welk bedrag hij of zij recht heeft. In de wet is bepaald dat een onterfd kind recht heeft op inzage in en afschrift van alle stukken die van belang zijn voor berekening van de legitieme portie.

Dit zijn niet alleen de stukken waaruit de waarde op de sterfdatum blijkt, maar ook stukken van jaren ervoor. Het is van belang om inzage te krijgen in het verloop van het vermogen. Reden hiervoor is dat bijvoorbeeld schenkingen aan de erfgenamen bij het vermogen van de nalatenschap opgeteld dienen te worden bij de berekening van de legitieme portie. Hierdoor ontstaan ook veel discussies over de berekening van de hoogte van de legitieme portie.

Loopt u er als onterfd kind tegenaan dat u niet weet op welke stukken u recht heeft of willen de erfgenamen u geen inzage geven, neem dan gerust contact op. Andersom geldt uiteraard hetzelfde, weet u als erfgenaam niet weet welke stukken u moet verstrekken aan uw onterfde broer en/of zus, ook dan kunt u bij ons terecht.

 

 

Advocaat