Invordering na ontneming: het houdt inderdaad een keer op!

26-03-2020
Invordering na ontneming: het houdt inderdaad een keer op!

Eerder schreef ik op de site van CKV-advocaten al een blog met de titel: Invordering na ontneming: houdt het dan nooit op? Daarin heb ik uitgelegd dat aan de invordering van een ontnemingsbedrag door het Cjib uiteindelijk een keer een einde komt. Ook al kan het heel lang duren.

Dat er inderdaad een keer een einde aan komt laat zich mooi illustreren aan de hand van een zaak die ik onlangs heb behandeld.

Op het moment dat mijn cliënt zich bij mij meldde voor hulp was hij zelf – zonder rechtsbijstand – op de zitting van het Hof geweest waar een vordering tot lijfsdwang (gijzeling) was behandeld. Het Hof had de vordering toegewezen en daarbij bepaald dat cliënt tot 540 dagen kon worden gegijzeld omdat het Hof niet aannemelijk vond dat er bij cliënt sprake was van betalingsonmacht. Het ging om een nog openstaand bedrag van ongeveer € 150.000,--. Kort na mijn eerste contact met cliënt moest hij zich ook daadwerkelijk melden om de lijfsdwang te ondergaan.

Gelukkig was cliënt met hulp van zijn familie in staat om een paar duizend euro op te hoesten waarna wij met het Cjib een nieuwe afbetalingsregeling konden treffen en cliënt snel weer vrij kwam.

Bij mijn eerste contact met cliënt was mij al opgevallen dat het een ontnemingszaak betrof die zag op valsheid in geschrifte en waarin de Hoge Raad al in 2003 het cassatieberoep had afgewezen. De zaak was dus al flink oud: verjaring van de mogelijkheid om in te vorderen gloorde.

Na flink wat uitzoekwerk was mijn conclusie dat de invordering eind 2019 was verjaard. Na 16 jaar. En dat heb ik het Cjib en het OM vervolgens voorgelegd en hen gevraagd mij te bevestigen dat dat inderdaad het geval was. En dat gebeurde ook. Waarbij ik mij niet aan de indruk kon onttrekken dat én het Cjib én het OM de hele verjaringsproblematiek over het hoofd hadden gezien. Want anders zou men toch niet kort daarvoor nog een hele gijzelingsprocedure zijn gestart?

Eindelijk, na 16 jaar, was cliënt verlost van het Cjib. We hadden dan wel een afbetalingsregeling getroffen, maar daar hoefde cliënt zich niet meer aan te houden. Want het Cjib kon nakoming van die regeling en betaling van het bedrag dat strikt genomen nog open stond, immers niet meer afdwingen. Nooit meer. Cliënt kon zijn leven weer oppakken.

Zit u ook met een lopende of dreigende ontnemingsvordering? Een gijzeling? Een regeling met het Cjib of een mogelijke verjaring van de invordering? Of is er aanleiding om een procedure te starten om tot kwijtschelding of vermindering te komen? Neem dan contact met mij op. Mr H.J. Voors