Een maas in de WWZ met de komst van de vergoeding?

11-06-2015
Een maas in de WWZ met de komst van de vergoeding?

Het Muizengaatje is een veelvuldig gebruikte benaming in het kader van het nieuwe arbeidsrecht, de wet werk & zekerheid (WWZ). Een leemte in de wet? Ontsnappingsmogelijkheid? Of een uitzondering.

Wat is dat muizengaatje dan?

De WWZ heeft al voor wijzigingen gezorgd in de flexibele schil (contracten voor bepaalde tijd). Vanaf 1 juli a.s. is het ontslagrecht aan de beurt. Deze wijzigingen hebben als doel het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en minder kostbaar voor werkgevers te maken. Hoewel dit voor menig werkgever als muziek in de oren zou moeten klinken, zijn hier nogal wat kanttekeningen maar ook vraagtekens bij te plaatsen. Het muizengaatje is daar één van.

Inmiddels zou bekend moeten zijn dat de kantonrechtersformule ter berekening van een ontslagvergoeding zal vervallen. In plaats daarvan kunnen zowel vaste als tijdelijke werknemers die 2 jaar of langer in dienst zijn bij het ontslag aanspraak maken op een transitievergoeding (ook ingeval van de nu nog ‘kosteloze’ UWV-route!). Deze transitievergoeding wordt anders (minder hoog) berekend dan de vergoeding volgens de kantonrechtersformule.

Naast deze transitievergoeding biedt de wet de uitzonderlijke mogelijkheid nog een extra vergoeding te vragen. Ingeval van ernstig en verwijtbaar handelen door de werkgever kan de werknemer verzoeken om deze extra vergoeding, de zogeheten billijke vergoeding. Deze uitzonderlijke mogelijkheid wordt het muizengaatje genoemd. De verwachting is dat deze extra vergoeding (in combinatie met de transitievergoeding) in zeer minimale gevallen en terughoudend zal worden toegekend.

Normaal gesproken ben je als werkgever geen vergoeding verschuldigd bij ontslag op staande voet. Maar inmiddels lijkt het erop dat de nieuwe wet zelfs bij ontslag op staande voet een ‘muizengaatje’ biedt zodat de werkgever ook dan toch de portemonnee moet trekken!

Nu het ontslagrecht goedkoper zou moeten worden voor werkgevers, (en dat is deels het geval door de lagere transitievergoeding), betekent de komst van de transitievergoeding in combinatie met de muizengaatjes dat een werkgever waarschijnlijk vaker een vergoeding zal moeten betalen.

Het laatste woord is er nog niet over gezegd: de WWZ (en reparatiewetgeving) is nog vol in ontwikkeling. Wellicht dat er dan een muizenval is bedacht.

mr. Lisa Pieters

Vragen hierover? Neem contact op met mr. Bink voor het juiste advies.